Zala Különleges Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulása óta végez Zala megyében és a megyeszékhelyen önkéntes munkát. Horváth Péter egyesület elnöke és az egyesület tagjai tevékenységükkel példát mutatnak az embereknek. 

- Az egyesületünk elkötelezett az önkéntes tevékenység népszerűsítésben, önkéntesek fogadásában és felkészítésében, önkéntes mentések végrehajtására.  Önkénteseink között a fiatal korosztály megszólítását is fő feladatunknak tarjuk- beszélt az előzményekről Horváth Péter. 

E feladat megvalósításaként 2018-es évtől az Új Nemzedék Közösségi Tér Zalaegerszegi- és a Civil Információs Centrum Irodájával közösen általános és középiskolai tanulók számára folyamatos bemutatókat és előadásokat szervez a csoport, ezzel is felkészítve az ifjúságot, hogy lehet aktív segítője a veszélyhelyzetek leküzdésének.  

A programok során egy információs teszt kitöltését és egy inkább szakmai párbeszédet végeznek előadóik, mintsem frontálist előadást. A témakörök érintik napjaink jogi szabályozásait az önkéntességgel kapcsolatosan, lehetőségeket állítanak a fiatalok elé a számukra lehetséges önkéntességről, amelyet helyi vagy megyei szinten is végezhetnek. A legmagasabb, nemzetközi önkéntesség eléréséhez is lehetőséget kapnak az egyesülethez való csatlakozással együtt. Az egyesület a HUSZÁR közepes rendeltetésű önkéntes nemzetközi mentőcsoport legnagyobb alegysége. 

- A diákok szakirányítás mellett történő képességfejlesztést követően megfelelő oltások és papírok beszerzése után akár a nemzetközileg bevethető kiválasztottak közé is bekerülhetnek, akik a világ bármely pontján az év minden napján bevethetőek. A pályázati program is elsődlegesen a felkészítés további ismeretek átadását végzi, gyakorlati példákkal és eszközökkel alátámasztva – folytatta az egyesület elnöke. 

Meglátásuk szerint a 13 - 17 éves korú fiatalok nyitottak, érzékenyek az őket körülvevő világra. Fontos részei szeretnének lenni életük irányításában. A különleges mentés, mint téma magában hordozza a figyelmük felkeltését az új dolgok, újdonságok megismerésére, a kellő "extremitást", ezzel együtt a közösségért vállalt felelősség és közért való aktivitás vállalását. Korukból adódóan a számítógépes játékok alkalmazásainál elsődlegesen választják a hadászati, harcászati típusú modulokat.  Ezen típusú játékok a korosztály fiú és leány tagjait is megszólítják.  A bemutató és akciónapok során lehetőségük van részlegesen kipróbálni a való világban, mégis védett körülmények között a szituációhoz szükséges képességeiket. A célcsoport szükséglete egy különleges kihívásnak való megfelelés, mert korosztály nagyban „befolyásolható” kortársaik véleménye alapján. A pozitív önkép kialakítása érdekében többször vállalnak extrém szituációkat. Az események megélése során erősödnek a szociális és segítő kompetenciájuk, mely az önkétesség egyik alappillére.

- Az általunk képviselt célok megvalósításához, a legfontosabb képességek, amelyre szüksége van egy jó önkéntes személynek: fiatalos fizikum, gondolkodás, terhelhetőség, jó problémamegoldó készség, türelem és tudatosság –foglalta össze az önkéntes fiatalok jellemző vonásait Horváth Péter. 

A civil szervezet tagjai elsődlegesen 40 év felett léptek be az egyesületbe, mert ez az a kor, amely lehetővé teszi, hogy szakmailag és egzisztenciálisan is megfelelő háttérrel rendelkezzenek aktív egyesületi munkához. Hosszú távú céljuk az egyesület állományának fiatalítása, amely a későbbiek során tapasztalt, fiatal, aktív tagokat biztosít számukra, ezáltal járul hozzá szervezetük szolgáltatásainak megvalósításához, projektjeik fenntarthatóságához, szakmai színvonalának emeléshez. 

- A programunk során olyan készségeket és kompetenciákat szeretnék adni, hogy egy vészhelyzet során a mentési, vészhelyzet elhárításai gyakorlatok, mozdulatok készségszintűek, begyakoroltak legyenek. Például a viharkárok során, melyek azok a kidőlt fák, melyek eltávolítását önkéntesen is végezhetők, vagy melyek eltávolításához feltétlenül szakember segítsége kell. Ezen helyzetek tudatos megélése nagyon fontos, hiszen ennek hiánya nagyobb problémát eredményez, mint amekkora előnyhöz juttat.

Tudatosan egy vészhelyzetben- összegzés

- Munkák során sokszor azt tapasztaljuk, hogy egy veszélyhelyzet során sokkal ösztönösebben ugranak bele egy-egy helyzetbe, mint ahogy azt a valós kompetenciáik lehető teszik. Ezek az akkut problémamegoldások sokkal nagyobb vészhelyzeteket tudnak keletkeztetni, mint az alaphelyzet. A segíteni próbáló sérülése, további feladatok elé állítja a beavatkozó állomány tagjait. Kifejezett célunk az, hogy egy-egy általános, de a nagyon szélsőséges vészhelyzetekben is meglegyen az a tudatosság, amely magában hordozza az ösztönös segítés, az önkéntesség megvalósulását, de annak iránya, tartalma és eredményessége hatékony legyen. Az ösztönös, önkéntes segítő ÉN szerepét vegye át a tudatosság. A megszólított diákok legyenek tisztában azzal, hogy egy-egy vészhelyzetnek megvan a maga mentési protokollja, és a segítő szándékuk az általunk közvetíteni kívánt ismeretek birtokában ténylegesen pozitív legyen- összegzett Horváth Péter. 

Az egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019-ben kiírt Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2019. évi IFJ-GY-19-A „Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az önkéntességért című támogatásán nyert összegből valósította meg programját, melyben elsődlegesen Zala Megye egész területéről az általános iskolák 7-8., valamint a középiskolák 9-11. évfolyamos diákokat vonták be. 24 intézménybe voltak eddig (7 középiskola+19 ált isk.) közel 3000 diáknak tartottak ismertető órákat. 

A 2019/2020-as tanévre, előzetesen megkereséseik szerint, a megyéből már több általános- és középiskolából kaptak pozitív fogadókészséget programjuk megvalósítása iránt.
Munkánkat az Új Nemzedék Közösségi Tér Zalaegerszegi - és a Civil Információs Centrum Irodájával történt előző munka folytatásaként rendhagyó osztályfőnöki óra keretein belül valósították meg.  

Az oktatási intézményekben a tanév során az elméleti szakmai felkészítések időpontjai az az észszerűséget kívánta meg, hogy egy-egy iskolában tömbösítve jelentek meg. Ez alatt az értendő, hogy adott iskola érintett diákjait egy napon látogatták meg. Az elméleti ismeretek átadását követően, gyakorlati feladatok bemutatását, azok gyakorlati elsajátításának lehetőségét is biztosították. Az egyes korcsoportok, csoportok között úgynevezett, előselejtezőt rendeztek, amelynek arra érdemes tagjai a program zárásaként más résztvevő iskolák szintén arra érdemes tagjaival mérhették össze tudásukat.

Az átadott ismeretek, a gyakorlati elemek elsajátításának mérhetőségét és a valós önkéntesség irányában történő elköteleződés hajlandóságát, egy átfogó záró - akcióprogram keretein belül mérik vissza, amely munkájuk eredményességét is minősíti, illetve a megszólított diákok is visszacsatolást kapnak munkájukról, valamint a téma fontosságáról, melyben aktívan vettek részt.  

A záróakció legfontosabb tartalma: az elméleti oktatás során megszerzett információk visszamérése, illetve egy kihívás jellegű általános fizikai és szellemi terhelhetőség felmérése.
Ennek helyszíne: Zalaegerszegen az egykori Pető laktanya sportpályája és mellette álló épületek voltak. A feladat egy mesterséges akadálypálya teljesítése, mely során szükség van a fizikumra valamint a már elsajátított információkra, begyakorolt mozdulatokra. A szituációs feladatok elvégzését olykor-olykor egy a helyszínen lévő szakértő kérdései szakították meg, hogy a stresszhelyzetekben történő gondolkodások is megjelenjenek a pontozási lapokon. A feladatok zárásaként a résztvevő diákok ajándékokban részesültek amellett, hogy a programok során megszerzett ismeretekkel akár életet is menthetnek egy veszélyhelyzet bekövetkezte esetén!

 – Számunkra ez az igazi eredmény, hogy láthatjuk a fiatalok aktív tanulni vágyó és elszánt hozzáállását a bemutatott témákban.  Természetesen a program nem zárult le a csapat számára. A jövőben is szeretnénk tovább vinni akciónapjainkat a még meg nem látogatott intézményekbe, amennyiben a jelenlegi CIVID járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Ehhez nagy segítség lehet egy-egy támogatás elnyerése, amikre folyamatosan pályáz a vezetőség, vagy vállalkozói felajánlások biztosítják a költségeket, hogy minél több fiatalhoz juthasson el ez az élmény és tudásanyag - mondta Horváth Péter az egyesület elnöke.

2020. október 25. Prm